Društvena odgovornost

Kompanije Danijela Commerce

Uspeh jedino vredi kad se na podršci ne štedi!

socijalno odgovorno poslovanje

U sklopu sveobuhvatnog razvoja kompanije je i svest o važnosti društveno odgovornog preduzetništva. Svesni da ne živimo u društvu koje pruža jednake mogućnosti za sve, da među nama ima marginalizovanih pojedinaca i društvenih grupa – zato pokušavamo da, u skladu sa trenutnim mogućnostima, podržimo ove socijalne grupe i pojedince da vode život dostojan življenja putem donacija udruženjima koja zastupaju:

  • prava osoba sa smetnjama u razvoju,
  • prava napuštene i marginalizovane dece,
  • interese teško obolele dece,
  • prava osoba sa invaliditetom i drugih osetljih pojedinaca i grupa
  • prava pojedinaca kojima je nedostupno ili slabo dostupno tržište rada

 

U VREMENU BRZIH PROMENA I STALNIH IZAZOVA KOMPANIJA DANIJELA COMMERCE SVOJIM ODGOVORNIM, FLEKSIBILNIM I DOSLEDNIM POSLOVANJEM DRŽI KORAK U KONKURENTNOSTI I KVALITETU I ZAUZIMA VAŽNO MESTO NA TRŽIŠTU SRBIJE.

 

Odgovornost prema društvenoj zajednici

Odgovornost prema društvenoj zajednici pokazujemo i pružanjem podrške manifestacijama koje

  • doprinose razvoju ekološke svesti građana, dobrobiti prirode i životinja,
  • pozitivno utiču na vaspitno-obrazovni proces u našoj zemlji,
  • usmerene su na ostvarivanje kvalitetnijeg života dece i njihovih porodica,
  • doprinose razvoju kulture i umetnosti,
  • promovišu sport, zdrav i aktivan život.

Kompanija Danijela Commerce se trudi da odgovori na potrebe razvoja lokalne zajednice kroz pružanje podrške unapređenju lokalnih manifestacija, udruženja i institucija, a visok nivo društvene svesti pokazuje i ekološkim poslovanjem u vidu recikliranja otpadnih materijala. Svojim delovanjem ne narušava životnu sredinu!

 

Danijela Commerce zapošljava osobe sa invaliditetom.