DC Danas

Kompanija Danijela Commerce danas

KOMPANIJA Danijela Commerce

VAŽNO JE DA SE UPOZNAMO

Zahvaljujući predanom radu, poštovanju radnika i saradnika, fleksibilnosti, kao i doslednosti u poslovanju od osnivanja pa do danas kompanija Danijela Commerce stekla je reputaciju konkurentne i ozbiljne kompanije koja zauzima važno mesto u uvozu i distribuciji brendova koji su prepoznatljivi na tržištu.

Kompanija je smeštena u Pančevu, u luksuznom poslovnom prostoru koji se prostire na površini od 1.350 metara kvadratnih i pruža zaposlenima mogućnost rada u zavidnim uslovima, prijatnom ambijentu uz poštovanje svih mera bezbednosti na radu.

Danijela Commerce danas
Danijela Commerce glavni magacin

ljudski resursi

Iz dana u dan kompanija se unapređuje, razvija i raste. Trenutno zapošljava oko 50 radnika različitih obrazovnih profila koji se kontinuirano usavršavaju u svojim oblastima. Kompanija Danijela Commerce je prepoznatljiva po pažljivom odabiru ljudskih resursa koji na adekvatan, kompetentan i stručan način predstavljaju politiku firme i unapređuju kompaniju u sinergiji sa kolegama i raspoloživim resursima.

Važan resurs kompanije je savremena oprema na svim nivoima delovanja.

Partner od poverenja

U godinama za nama postali smo partner od poverenja brojnim klijentima i kupcima, a visok nivo socijalne odgovornosti ogleda se u činjenici da je kompanija često pokrovitelj humanitarnih akcija, manifestacija u o oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti, kao i brojnih aktivacija koje prepoznaje kao korisne za društvo u celini.

PLAKETA GRADA PANČEVA